Vis meny

Varmeanlegg

Bygningens varmeanlegg har som formål å forvalte energibruken på en gunstig måte både for miljø inne og ute. I samspill med natur, bygningskropp, øvrige tekniske installasjoner og interne prosesser i bygget skal varmeanlegget bidra til godt innemiljø og god komfort for brukerne.

Funksjonalitet i forhold til bygningers endrede behov over driftstider og årstider er utfordrende, men med god planlegging og riktige valg finner vi gunstige løsninger for byggherre og brukere.

Varmepumpe

Varmepumper av ulike typer inngår ofte i våre varmeanlegg. Dagens teknologi gir oss gode muligheter til å prosjektere og utnytte varmepumper som bidragsytere i varmeanlegg og kjøleanlegg. Varmepumper er teknisk ofte bindeleddet mellom disse to anleggene, og i mange tilfeller har tilleggsinvesteringer for samordning av varme- og kjøleanlegg overraskende kort tilbakebetaliangstid.

Beste løsning

Vi samarbeider tett med kundene for å finne beste løsning som ivaretar krav fra bruker så vel som myndighetskrav.